consult

Als afstuderend dierenhomeopaat ben ik op zoek naar dieren om te behandelen. Voor het 1e consult (het anamnesegesprek) kom ik bij u thuis. Zo kan ik het dier in zijn eigen omgeving waarnemen en observeren. Het anamnesegesprek is uitgebreid en zal ongeveer 1 uur duren. Vervolgens werk ik de casus uit volgens een speciaal ontwikkeld anamneseprotocol en zal worden voorgelegd aan de supervisor. Afhankelijk van de klacht en de diagnose zal bekeken worden hoe het vervolgconsult zal plaatsvinden (telefonisch of bezoek).

De behandeling van uw dier(en) onder supervisie vindt plaats onder de eindverantwoordelijkheid van de supervisor van het Veterinair Homeopathie College Nederland (VHCN). De geneesmiddelen worden uitsluitend door het VHCN of supervisor verstrekt. Het VHCN staat in voor de kwaliteit van de homeopathische behandeling. In spoedeisende situaties wordt een casus met voorrang in behandeling genomen.

De medicijnen met een begeleidende geneesmiddelenbrief zullen na ontvangst en beoordeling door de supervisor naar u worden verzonden. Vervolgens neem ik contact met u op over het voorschrift en de wijze van toedienen van de medicijnen. Tevens wordt er op dit moment een afspraak gemaakt voor het 2e consult waarvan het tijdstip afhankelijk is van de klacht.

Eventuele vervolgconsulten vinden doorgaans na 8-12 weken plaats. Dit is afhankelijk van de klachten van het dier en de reactie op de ingezette behandeling.

Tarieven voor behandeling onder supervisie:
– 1e en 2e consult voor totaal € 85,00 (gereduceerd tarief)
– vanaf het 3e consult € 52,50
In het kader van mijn opleiding worden geen reiskosten berekend.

Prijzen medicatie:
Ruik € 8,00
5 ml pipet € 9,50
10 ml pipet € 14,50
10 ml spag ed. € 14,50
20 ml spag ed. € 21,00
30 ml spag ed. € 29,50

Handling- en verzendkosten
Tot 50 gram €2,95
100 gram €3,95
Vanaf 100 gram €4,95
Pakket €8,50
Orderkosten bij verzendingen onder de €25,00 ** €5,95
** niet van toepassing in combinatie met consult.

Als u een aanvullende dierverzekering heeft zullen de homeopathische consulten worden vergoed.